Gala Perfekcyjne
Doradztwo i obsługa


Obsługa i redagowanie pism
1. Redagowanie pism urzędowych
2. Redagowanie pism sądowych
3. Pilotaż terminów spraw urzędowych
4. Wypełnianie wniosków urzędowych
5. Rejestracja pojazdów
6. Odprawy pojazdów sprowadzonych z zagranicy
7. Kredyty
8. Ubezpieczenia

Rejestracja firm, doradztwo finansowe
1. Rejestracja firm – wpis do działalności gospodarczej
2. Rejestracja spółek
3. Zgłoszenia działalności w ZUS, US, GUS
4. Pozyskiwanie kredytów
5. Leasing
6. Analiza finansowa
7. Sprawy spadkowe
8. Ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, majątkowe
9. Plany oszczędnościowe
10. Oszczędzanie ze zwrotem podatku

Wirtualne biuro
1. Udostępnienie adresu do rejestracji firmy
2. Odbiór korespondencji
3. Bieżące, mailowe przesyłanie korespondencji przychodzącej
4. Opracowywanie i przechowywanie dokumentacji
5. Przygotowanie i wysyłka korespondencji
6. Prowadzenie biura